vraag en antwoord

V: Vanwaar deze naam voor de site/Blog?
A: Vanwege het toelaten van een zogenaamde “informant” vlak voor een ontslagzitting waardoor er een 2 tegen 3 situatie ontstond, het toelaten van een informant is in strijd met de Europese mensenrechten die spreekt over “gelijke wapenen” tijdens een zitting. Een door de werkgever betaalde dan wel gedwongen getuige doet meer recht aan de aanwezigheid van die persoon. Weet mw. mr. Faber Siermann ook wel, tijdens de ontslagzitting was ze nog maar net een half jaar kantonrechter, dus de scholing die ze gevolgd had hoort nog vers in de hersenpan te zitten.

V: U bent alleen maar verbolgen vanwege uw ontslag en de verloren rechtszaak en daarom doet u dit?
A: Deels, het verliezen van een rechtszaak is binnen mijn familie een bekend fenomeen als je veel met de overheid en ambtenaren te maken hebt. Als het op staatsrecht aankomt hanteert de Rechtelijke Macht het Wetboek zoals een Jihadist zijn geloofsboek hanteert, cq. over lijken gaan als je er in strijd mee handelt. Als dit de enige reden zou zijn dan had ik ondertussen wel 10-tallen blogs over rechters en zelfs de Raad van State in de lucht (over de RvS wordt hier nu wel gepubliceerd). Maar verbolgen over het gedrag van kantonrechter mw. mr. Faber Siermann ben ik inderdaad. Een valse hond die heropgevoed moet worden wordt beter behandeld dan een mens bij kantonrechter (nu Senior Rechter helaas) mw. mr. Faber Siermann is mijn bescheiden mening.

V: Er zijn toch wel andere manieren te bedenken, misschien een klacht indienen etc.?
A: Al op diverse manieren geprobeerd sinds mijn ontslag halverwege 2013. De President van de Rechtbank Groningen mr. Daan Keur beweert gewoon vrolijk dat hij alleen maar professionals als rechter heeft die simpelweg geen fouten maken (de man had trainer van het Nederlands elftal moeten worden, 100% zeker dan dat er nooit meer overtredingen of gele/rode kaarten onder zijn bewind zullen plaats vinden). Het FNV is nog makkelijker, die beweren gewoon dat er alleen een inspanningsverplichting is van een door hen ingehuurde advocaat, en ja, op komen dagen op een zitting is tenslotte al een inspanning, zeker als je helemaal uit Utrecht moet komen. Het feit dat je advocaat je niet verdedigt tijdens een zitting is niet relevant, er is nl. geen resultaatsverplichting. Alle wegen zijn geprobeerd, maar je blijft tegen een zelf-beschermende muur oplopen.

V: Uw ontslag was halverwege 2013? Waarom nu pas uw beklag doen via internet?
A: Ambtelijke molens draaien langzaam, Juridische molens nog veel langzamer. Het eind van het traject is bereikt met het antwoord van de klachtencommissie van het FNV welke ik vorige week ontvangen heb. Aan alle partijen is ruimschoots de gelegenheid gegeven om het probleem normaal op te lossen, echter niemand wil dit. Andere belangen en dan vooral financiële belangen  wegen zwaarder voor alle  betrokkenen dan mijn recht op eerlijke rechtspraak. En ergens houdt het een keer op natuurlijk.

V: U gebruikt gefingeerde namen (in rode tekst) voor een aantal personen, waarom is dit?
A: Op straffe van een dwangsom van 20.000 euro mag ik weinig zeggen over wat er precies gebeurd is en al helemaal niets over mijn ex-werkgever of het personeelslid wat doorging voor directeur in dienst van mijn ex-werkgever. Het noemen van namen van advocaten zal vast een volgend kort geding opleveren, dus preventief doe ik dat maar niet. Om dezelfde reden kan ik mijn naam niet noemen, mijn naam is op internet gelinked aan mijn ex-werkgever dankzij het onrechtmatig handelen van de directeur, via mijn naam zou er dus een kans kunnen bestaan dat u bij mijn ex-werkgever uit komt (deze website staat daarom ook op naam van een familielid). Gelijk kassa voor die mensen die alleen in euro-tekens denken.
Verder heeft de Holding de directeur per februari 2015 ontslagen (op papier heet het dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden vanwege invoering van SAP waar hij het niet mee eens was), en ik gun mijn voormalige collega’s nu wel de broodnodige rust na 6 jaar extreem grote ellende met deze persoon met extreem narcistische trekjes. De Holding heeft gelijk opruiming gehouden onder de ja-knikkers die hij om zichzelf heen verzameld had (narcistisch trekje), dus 5 man extra op straat. Had dit voorkomen kunnen worden? Jazeker, als de 3 betrokken advocaten (mw. mr. Faber Siermann blijft voor mij een advocaat, het ambt Rechter is zij niet waardig door haar hulp aan de advocaat van de tegenpartij blijft mijn mening) niet zo amateuristisch waren geweest en mijnheer vanaf dag 1 duidelijk hadden gemaakt dat hij zich niet zo Narcistisch moest gedragen. De Holding heeft de beerput dus toch uiteindelijk gedempt naar het zich laat aanzien, dus die laat ik liever dan ook maar gedempt. Een revaliderend persoon hard aanpakken is voor normaal denkenden ook not done tenslotte…

Geef een reactie